PNC - Official Portal

PEJABAT NAIB CANSELOR

Piagam Pelanggan

Kami berjanji akan memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi bagi memenuhi kehendak pelanggan dan pemegang taruh melalui pengurusan yang efisien, efektif dan professional seperti berikut:

  1. Memastikan perkhidmatan reka bentuk grafik dihasilkan mengikut garis panduan penerbitan korporat universiti.
  2. Memastikan bahan cetakan yang diterbitkan mematuhi kriteria yang ditetapkan iaitu penggunaan bahasa, fakta, grafik dan kualiti percetakan mengikut garis panduan penerbitan korporat universiti.
  3. Memastikan semua pengurusan majlis rasmi universiti diuruskan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.
  4. Memastikan maklumat, hebahan dan berita di dalam laman web universiti dikemaskini dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.