PNC - Official Portal

VICE-CHANCELLOR OFFICE

Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

Panduan & Peraturan

Pemohon perlulah mengisi Borang Pesanan Penerbitan dan dihantarkan kepada Unit Penerbitan secara langsung atau faksimili 09-424 5055 dan hubungi pegawai yang berkenaan di talian 09-424 5057

Pemohon perlulah memohon pesanan melalui Borang Tempahan Cenderamata dan dihantarkan kepada Unit Acara & Promosi atau melalui faksimili 09-424 5055 dan menghubungi pegawai yang bertugas ditalian 09-424 5050

Permohonan perlulah dibuat menggunakan Borang Khidmat Grafik/Fotografi/ Videografi dan dihantarkan kepada Unit Teknologi Media & Dokumentasi juga melalui faksimili diatas atau hubungi kami di talian 09-424 5078 / 5079 / 5080

Pemohon perlulah memohon pesanan melalui Borang Tempahan Iklan dan dihantarkan kepada Unit Perhubungan Awam atau melalui faksimili 09-424 5055 dan menghubungi pegawai yang bertugas di talian 09-424 5061

Sila berhubung dengan pegawai di Unit Promosi & Penjenamaan 09-424 5087

No faqs found in this category