PNC - Official Portal

VICE-CHANCELLOR OFFICE

Frequently Asked Questions - Mesyuarat & Anugerah Kualiti Naib Canselor

FAQs - Mesyuarat & Anugerah Kualiti Naib Canselor
Bagaimana untuk melihat tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) dan Mesyuarat Naib Canselor Bersama Dekan?

Takwin mesyuarat boleh dicapai di sistem e-takwim, e-comm UMP.

Apakah fomrat bagi penyediaan kertas kerja Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU)?

Pemohon boleh merujuk kepada Format JKPU  (dilampirkan  di bawah).

Format Kertas Kerja JKPU

Apakah kriteria bagi pemarkahan Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC)?

Jabatan boleh merujuk kepada Kriteria AKNC (dilampirkan di bawah).

Kriteria AKNC