PNC - Official Portal

PEJABAT NAIB CANSELOR

Notis/Poster

Notis/Poster ialah reka bentuk grafik yang bertujuan untuk memberi maklumat, peringatan, berkomunikasi dan promosi barangan. Poster yang menarik mempunyai ciri-ciri berikut :-

  • Berupaya menarik perhatian orang ramai untuk membaca dan mengetahui maklumat lanjut,
  • Berupaya menyampaikan mesej dengan cepat dan berkesan; dan
  • Huruf atau muka taip dan ilustrasi berkaitan dengan maklumat utama yang ingin disampaikan dinyatakan dalam bentuk yang ringkas dan jelas.

Maklumat yang biasa terdapat dalam poster adalah seprti berikut :-

  • Tajuk utama,
  • Penerangan ringkas/ cogan kata / slogan,
  • Ilustrasi atau gambar; dan
  • Identiti Korporat, nama pihak pengeluar maklumat dan alamat untuk dihubungi, (jika perlu).