PNC - Official Portal

PEJABAT NAIB CANSELOR

Visi & Misi

VISI

Menjadi sebuah Pusat Tanggungjawab berwibawa yang mengamalkan budaya kerja cemerlang.

MISI

Kami komited untuk mengungguli kecemerlangan budaya kerja dan personaliti yang berasaskan nilai, berfokuskan strategi dan berpandukan prestasi dengan memberikan perkhidmatan efisien dan berkualiti kepada para pelanggan dan pemegang taruh Pejabat Naib Canselor.