Portal Rasmi PNC

PEJABAT NAIB CANSELOR

Brosur/Risalah

Brosur/Risalah ialah reka bentuk iklan yang biasanya digunakan untuk memberi maklumat dan penerangan tentang sesuatu barangan atau perkara untuk tujuan promosi. 

Dalam merekabentuk risalah, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian :-

  • Penentuan tajuk dan tema,
  • Penyediaan teks penerangan untuk maklumat yang berkaitan dengan tajuk,
  • lakaran ilustrasi yang sesuai dengan tajuk dan tema. Ilustrasi hendaklah mempunyai mesej yang jelas dan mudah difahami,
  • Pemilihan reka bentuk huruf dan kapsyen (caption) bagi ilustrasi yang sesuai,
  • Pemilihan warna huruf dan ilustrasi; dan
  • Lipatan risalah mengikut reka bentuk risalah.