Portal Rasmi PNC

PEJABAT NAIB CANSELOR

Iklan di Medium Percetakan

Sebelum menyediakan sesebuah iklan, perkara berikut perlu dipertimbangkan supaya mesej yang disampaikan menepati sasaran pembaca (target audience) yang telah dikenalpasti seterusnya memberi jaminan pulangan yang diharapkan (ROI) :-

  • Objektif dan hala tuju universiti untuk meningkatkan daya saing sebagai destinasi pilihan utama pelajar cemerlang dan pelajar antarabangsa, menarik staf kompeten, jaringan dan hubungan industri dan antarabangsa untuk mencapai sasaran World Class University.
  • Objektif dan hala tuju penjenamaan universiti untuk memartabat UMP Universiti Teknologi Pilihan Utama
  • Fokus - tumpuan kepada mesej utama
  • Libatkan khalayak (engaging the audience) dengan mencipta dialog dan bukan monolog
  • Compelling insight  dan peluang di UMP yang dapat memberikan faedah bersama dan akan dinikmati pihak pengguna
  •  Serlahkan jenama dan jelaskan identiti korporat pengeluar maklumat dan maklumat untuk dihubungi,