Portal Rasmi PNC

PEJABAT NAIB CANSELOR

Penerbitan

Corporate Publications

  1. Menyunting dan mengemas kini bahan-bahan penerbitan korporat universiti

  2. Menguruskan proses percetakan penerbitan korporat universiti.

  3. Memberi bimbingan, khidmat nasihat dan rujukan berkenaan dengan penggunaan istilah, ejaan, tatabahasa, struktur ayat dan sebagainya dengan betul mengikut seperti yang diamalkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

  4. Memantau segala bentuk bahan-bahan penerbitan dan produk cenderamata berkaitan grafik  mengikut aspirasi universiti.

  5. Menguruskan permohonan International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN) dan Pengkatalogan dalam Penerbitan (PDP) daripada Perpustakaan Negara Malaysia (PNM).

  6. Mendokumentasikan kesemua bahan-bahan penerbitan termasuklan soft copy dan hard copy bagi penerbitan korporat universiti untuk simpanan dan rujukan di arkib.