Portal Rasmi PNC

PEJABAT NAIB CANSELOR

Grafik & Teknologi Media

Graphics&Media

  1. Menguruskan hal-hal berkaitan fotografi dan videografi untuk majlis-majlis yang berlangsung sama ada di dalam atau di luar UMP.

  2. Menguruskan penyediaan video korporat yang mencerminkan imej UMP.

  3. Menguruskan hal-hal berkaitan dokumentasi yang membabitkan foto-foto dan video-video UMP.

  4. Menyediakan perkhidmatan multi camera production untuk majlis-majlis yang memerlukan khidmatnya.

  5. Membuat reka bentuk dan reka letak serta menyediakan artwork bagi bahan-bahan penerbitan korporat  universiti.

  6. Menjalankan kerja–kerja membaca ‘proof’, suntingan dan menyediakan  ’artwork’.

  7. Memberikan khidmat nasihat dan runding cara berkaitan hal-hal reka bentuk dan reka letak untuk penerbitan kepada jabatan dan universiti.