PNC - Official Portal

VICE-CHANCELLOR OFFICE

Tentang Kami

Pejabat Naib Canselor adalah cermin yang memberikan gambaran umum terhadap UMP. Justeru,  warga Pejabat Naib Canselor bertanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para pelanggan dan pemegang taruh UMP. Kombinasi Unit Pentadbiran, Acara & Promosi, Unit Dasar & Hal Ehwal Khas, Unit Perhubungan Awam (UPA), Unit Grafik & Teknologi Media (UGTM) dan Unit Penerbitan (UP) adalah teras utama yang mengupayakan Pejabat Naib Canselor untuk menjadi Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang cemerlang.