PNC - Official Portal

VICE-CHANCELLOR OFFICE

Garis Panduan Korporat

Dalam mewujudkan satu identiti universiti, jenama bukan sekadar nama, logo, produk atau perkhidmatan, malah dapat dilihat melalui setiap aktiviti dan cara berkomunikasi yang menjadikan UMP berbeza.  Panduan ini diwujudkan adalah untuk mencapai objektif yang berikut :-

  • Sebagai rujukan perihal penggunaan logo, teks nama “Universiti Malaysia PAHANG” dan singkatan UMP (typeface) dan warna dalam semua representasi logo UMP
  • Menyediakan spesifikasi teknikal bagi setiap elemen asas identiti korporat UMP,
  • Memastikan keseragaman penggunaan logo, typeface dan warna di setiap jabatan/fakulti di dalam UMP,
  • Sebagai panduan penggunaan identiti korporat pada bahan pencetakan promosi dan hebahan UMP dalam memastikan keseragaman bahan pencetakan UMP dari segi rupa dan gaya (look and feel) serta penerbitan dan persembahan UMP yan tersendiri,
  • Sebagai panduan dalam menyediakan bahan hebahan dan promosi