PNC - Official Portal

VICE-CHANCELLOR OFFICE

"Welcome to the official portal of the Vice-Chancellor's Office, Universiti Malaysia Pahang - your strategic information gateway.".

YBHG. PROFESSOR IR. DR. WAN AZHAR BIN WAN YUSOFF
Vice-Chancellor

Announcement

Latest News

Tentang Kami

Pejabat Naib Canselor adalah cermin yang memberikan gambaran umum terhadap UMP. Justeru,  warga Pejabat Naib Canselor bertanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para pelanggan dan pemegang taruh UMP. Kombinasi Unit Pentadbiran, Acara & Promosi, Unit Dasar & Hal Ehwal Khas, Unit Perhubungan Awam (UPA), Unit Grafik & Teknologi Media (UGTM) dan Unit Penerbitan (UP) adalah teras utama yang mengupayakan Pejabat Naib Canselor untuk menjadi Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang cemerlang.

Policy

services2

  • Letterhead
  • Kad Nama
  • Cop
  • Polisi Media
  • Facebook / Laman Sosial
  • Pelan Komunikasi Krisis
  • Dasar Aduan Pelanggan
  • Pengurusan Majlis
  • Dasar Cenderamata

Address

Pejabat Naib Canselor
Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan
Pahang Darul Makmur.

Contact

Tel: +609 424 5000
Fax: +609 424 5055
Email: pnc@ump.edu.my

UMP Helpdesk

Map

Demo